Urbana kuća IDEAA Mostar

Urbana kuća IDEAA je laboratorij koji će istražiti važan odnos između dizajna, emocionih stanja i stvarne socijalne potrebe društva. Urbana kuća IDEAA je dinamičan javni prostor za izložbe, programe i razgovore koji istražuju ulogu dizajna u oblikovanju grada i društva. Ciljeve Urbane kuće postižemo kroz različite aktivnosti: organiziranje lokalnih i međunarodnih obrazovnih programa, izložbe, umjetničke priče i izdavanje različitih tematskih publikacija.

Naši projekti

Monografija “Juraj Neidhardt”Monografija “Juraj Neidhardt – Arhitekt, urbanist, planer, teoretičar, edukator i publicist”.
Grad IDEAA 2020GRAD IDEAA 2019 je prva edicija istoimenog projketa koji Urbana kuća IDEAA ove godine organizuje u saradnji sa Dsrivf “Partizan”. Ovaj prvijenac se […]
Partizan MostarS obzirom da Grad Mostar nema dovoljno sportskih terena, a da je potreba za istim jako velika, očekujemo da će i gradske vlasti […]

Misija IDEAA

Udruženje je laboratorij ideja koje će istražiti važan odnos između dizajna, emocionalnih stanja i stvarne socijalne potrebe društva.

Saznajte više

Dizajn i umjetnost

Kroz kreativne aktivnosti Udruženja želimo pokrenuti proces promoviranja i etabliranja Mostara na međunarodnu kulturnu i umjetničku scenu.

Saznajte više

Arhitektura

Želimo ponuditi dinamičan javni prostor za izložbe, programe i razgovore koji istražuju ulogu dizajna u oblikovanju grada i društva.

Saznajte više

Edukacija

IDEAA predstavlja i obrazovno jezgro s ciljem kreiranja profesionalnog kadra iz oblasti arhitekture, urbanizma, edukacije, umjetnosti, sporta…

Saznajte više

Prostor za sve građane.

Udruženje IDEAA je dinamičan javni prostor za izložbe, programe i razgovore koji istražuju ulogu dizajna u oblikovanju grada i društva. Predstavlja laboratorij ideja koje će istražiti važan odnos između dizajna, emocionalnih stanja i stvarne socijalne potrebe društva.

Društvo zadovoljnih pojedinaca.

IDEAA želi potaći našu populaciju na planiranje i razvoj modela obrazovanja/cjeloživotnog učenja koje će sačuvati duh mjesta i tradiciju društva. Želimo osluškivati puls u gradu i kreirati sadržaje koji nedostaju na opšte zadovoljstvo svih građana.

Edukacija kao rješenje.

Cilj nam je pokrenuti obrazovne programe u formi radionica, seminara, ljetnih škola arhitekture, urbanizma, dizajna kao i kreiranje interaktivnih programa za populaciju od 3 do 103 godine. Samo educirano društvo može izvesti cijelu zemlju na pravi put.

Naši partneri

Slobodno nas posjetite
ili nam pošaljite mail

Mostar

Stjepana Radića 76D, 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Email : ideaa.mostar@gmail.com