Upoznajte nas

IDEAA Team

IDEAA Mostar Team

Osnivači Udruženja su grupa građana, kojima su bliski programski ciljevi i zadaci Udruženja i koji su upisani u registar Udruženja građana kod Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Senada Demirović Habibija

Doktor arhitekture i urbanizma

Selma Bijedić

Produkt dizajner

Emina Isić

Arhitekt

Sulejman Demirović

Profesor engleskog jezika

Slaven Aničić

Grafički dizajner