Naša priča

IDEAA Mostar

Urbana kuća IDEAA Mostar

Urbana kuća IDEAA je laboratorij koji će istražiti važan odnos između dizajna, emocionih stanja i stvarne socijalne potrebe društva.

Urbana kuća IDEAA je dinamičan javni prostor za izložbe, programe i razgovore koji istražuju ulogu dizajna u oblikovanju grada i društva. Ciljeve Urbane kuće postižemo kroz različite aktivnosti: organiziranje lokalnih i međunarodnih obrazovnih programa, izložbe, umjetničke priče i izdavanje različitih tematskih publikacija.

Ponosimo se našom inovativnošću.

Kroz kreativne aktivnosti Udruženja želimo pokrenuti proces promoviranja i etabliranja Mostara na međunarodnu kulturnu i umjetničku scenu.

Arhitektura kao javno dobro.

Želimo ponuditi dinamičan javni prostor za izložbe, programe i razgovore koji istražuju ulogu dizajna u oblikovanju grada i društva.

IDEAA kao skup mladih entuzijasta.

IDEAA predstavlja i obrazovno jezgro s ciljem kreiranja profesionalnog kadra iz oblasti arhitekture, urbanizma, edukacije, umjetnosti, sporta.

Award Winnings

Innovative Design Award 2017

First Runner Up

Clever Structure Award 2016

First Place

Best Engineering Design 2016

Third Place

Environment Heart Award 2016

Third Place

Innovative Design Award 2017

First Runner Up

Clever Structure Award 2016

First Place

Best Engineering Design 2016

Third Place

Environment Heart Award 2016

Third Place

Innovative Design Award 2017

First Runner Up

Clever Structure Award 2016

First Place

Best Engineering Design 2016

Third Place

Environment Heart Award 2016

Third Place